پروفسور دی بی

مدیریت تضاد

موضوع تمرین

فرض کنید می خواهید کارتون مورد علاقه تان را ببینید. پدرتان هم می خواهد اخبار ببیند. متاسفانه هر دوی آن ها در یک زمان پخش می شود.

شما چه می کنید؟

هدف تمرین

تضاد و اختلاف امری عادی و روزمره است. هدف این تمرین، مدیریت و حل تضاد به روشی نوآورانه است.

برترین نفراتی که این تمرین را انجام دادند

تمرین های عملی و خلاقانه، یادگیری ها را در ذهن بچه ها،شیرین و ماندگار حک می کند.

دیانا براتی

حسین عندلیب

آرشیدا بناییان

پرهام فوقی

سایر ویدئوهای مشابه

اسکرول به بالا