پروفسور دی بی

تصمیم گیری و شجاعت

تمرین تصمیم گیری و شجاعت با چالش آب

موضوع تمرین

از بین پدر و مادر (خواهر یا برادر) خود یک نفر را انتخاب کنید که روی سر شما یک لیوان آب بریزد. چه کسی را انتخاب می کنید؟ چرا؟

هدف تمرین

در این چالش بچه ها مجبور می شوند یک نفر را انتخاب کنند (یعنی تصمیم بگیرند) و برای این انتخاب مواردی را بررسی کنند و نتیجه تصمیمشان را ببینند.

برترین نفراتی که این تمرین را انجام دادند

تمرین های عملی و خلاقانه، یادگیری ها را در ذهن بچه ها،شیرین و ماندگار حک می کند.

ایلیا اردلان

آندیا شمس

علیرضا عندلیب

ریحانه دستمالچیان

سایر ویدئوهای مشابه

اسکرول به بالا